Old mother lime-tree

Liepa „Motinėlė“ – viena seniausių iš liepų Lietuvoje. Valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas.

14 minute drive from our homestead.